ÜYELİK, SÜRELİ ERİŞİM VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ 

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

www.BirBileneSor.com.tr 

 

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

LİSANS VEREN/BİR BİLENE SOR

 

Unvanı : BirBileneSor Teknoloji A.Ş. 

Adresi : Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüs Teknopark Kat:-1, 34000, Esenler / İSTANBUL

 

Web Adresi : www.BirBileneSor.com.tr 

Eposta : [email protected] 

MERSIS NO : 0177036528300013

 

İŞBU SÖZLEŞME www.BirBileneSor.com.tr KAPSAMINDA İÇERİK SAĞLAYICIYA VE/VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT VE ESER KORUMASINA TABİ İÇERİK(LERE) VE ÜRÜN(LERE), FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÇERÇEVESİNDE ERİŞİM VE KULLANIM ŞARTLARINI VE KOŞULLARINI İÇERMEKTEDİR. AŞAĞIDAKİ ONAY KUTUSUNU İŞARETLEDİĞİNİZDE VE DEVAM BUTONUNA BASTIĞINIZDA İÇERİK(LER) VE/VEYA ÜRÜN(LER) ERİŞİMİNİZE AÇILACAKTIR. DEVAM BUTONUNA BASIP İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, KULLANICI VEYA LİSANS SAHİBİ OLMAYI ONAYLADIĞINIZI VE İŞBU LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜM ŞARTLARINI, KOŞULLARINI, KAPSAMINI ANLADIĞINIZI VE SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİ TAMAMEN KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERMİŞ OLURSUNUZ. EĞER SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ VEYA BU HUSUSTA ÇEKİNCELERİNİZ VARSA SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYINIZ VE www.BirBileneSor.com.tr  İÇERİK VE ÜRÜNLERİNE ERİŞMEYİNİZ VE DE KULLANMAYINIZ. ELEKTRONİK ORTAMDA YAPTIĞINIZ ONAY VE KABUL İŞLEMLERİNİN KAYIT ALTINDA TUTULDUĞUNU VE KOLAYLIKLA TESPİT EDİLEBİLDİĞİNİ BELİRTMEK İSTERİZ. ONAY VERDİĞİNİZ TAKDİRDE SÖZLEŞME AYRICA KAYIT İŞLEMİNİZDE BEYAN ETTİĞİNİZ ELEKTRONİK POSTA ADRESİNİZE DE POSTALANACAKTIR.

 

www.BirBileneSor.com.tr sitesine üyelik ve BİR BİLENE SOR tarafından üyelere atılan SMS’ ler ÜCRETSİZDİR. Ancak bu www.BirBileneSor.com.tr sitesindeki ve BirBileneSor mobil uygulamasındaki tüm içeriğe ulaşabileceğiniz anlamına gelmez. BİR BİLENE SOR’ un ön bilgilendirme formunda da belirtildiği üzere bazı ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER) e ancak erişim lisansı satın almak koşulu ile ulaşabilirsiniz. Erişim lisansını satın aldığınız ÜRÜN(LER) ve/veya İÇERİK(LER) in özellik ve lisans hakları www.BirBileneSor.com.tr sayfasında yer almakta olup; işbu SÖZLEŞME’ nin kabul edilmesi ile ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER) in özellik ve lisans haklarının kapsamını da kabul etmiş sayılırsınız. Bu ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER) in erişim lisansı ‘üyelik paketleri’ çerçevesinde KULLANICILARA belirli süreler dahilinde erişim imkanı vermektedir. Bu sürelerin sonlanması ile erişim lisansınızda sonlanmış olur. Herhangi bir ÜRÜN ve/veya İÇERİĞE erişim lisansı satın almanız size www.BirBileneSor.com.tr ‘nin tüm içerik ve ürünlerine erişebilme ve kullanabilme hakkı vermez. Bu sebeple, İÇERİK(LER) ve/veya ÜRÜN(LER)e ilişkin bilgileri ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz.

 

İÇERİK VE ÜRÜNLER’ e erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak Kullanıcı olarak sizin sorumluluğunuzda olup; web sitesinde belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanabileceğinizi ve gerekli donanımı temin yükümlülüğünün tarafınıza ait olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Bu konu ile ilgili, BİR BİLENE SOR’ un yazılım donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar, ziyan ve/veya iade talebinden BİR BİLENE SOR’ un sorumlu olmayacağını beyan ve kabul etmiş durumdasınız.

 

BİR BİLENE SOR, önceden haber vermeksizin işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde mevzuatın gerektirdiği güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. www.BirBileneSor.com.tr adresi üzerinden yapılacak ilan tarihinden itibaren güncel Sözleşme ile bağlı olduğunuzu belirtiriz.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

ÜRÜN / HİZMET(LER) VE ÖZELLİKLERİ

 

www.BirBileneSor.com.tr web sitesine ve BirBileneSor mobil uygulamasına üyelikler ücretsizdir. Ücretsiz üyeler, standart üyelik paketlerinden birini satın alan ve Lisans alan KULLANICILAR, seçtikleri üyelik çeşidine göre işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde özellikleri belirtilen internet erişimli eğitim materyali olan BİR BİLENE SOR’ un(bundan böyle “Ürün” olarak anılacaktır) ücretsiz olarak üye olmuş ve/veya süreli erişim lisansı aboneliğini satın almış olacaklardır. Eğer ki süreli erişim lisansı aboneliği (yani standart üyelik) satın alınmışsa, satın alınan aboneliğin konusu; bir eğitim ürünü ve hizmeti olan BİR BİLENE SOR’ un bu sözleşme kapsamında internet üzerinden erişimini sağlayan süreli erişim lisansıdır. Eğer ki ücretsiz bir şekilde üye olundu ise; bir eğitim ürünü ve hizmeti olan BİR BİLENE SOR’ un bu sözleşme kapsamında internet üzerinden bilabedel paylaşılan içerik ve ürünlere erişimi ve bunun haricinde www.BirBileneSor.com.tr sitesine üye olmanın verdiği avantajlardan faydalanmayı, içerik ve ürünler hakkında bilgi sahibi olmayı sağlayan bir üyelik modelidir. Söz konusu özellikleri ve kullanım koşulları www.BirBileneSor.com.tr web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan ön bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir.

 

İşbu www.BirBileneSor.com.tr Üyelik,Süreli Erişim ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), BİRBİLENESOR Teknoloji A.Ş. (bundan böyle “BİR BİLENE SOR” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME' de KULLANICI ifadesi SİZ' i işaret etmektedir.) www.BirBileneSor.com.tr web sitesinde ve BirBileneSor mobil uygulamasında yer alan “Sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum” maddesini işaretleyip “Devam” düğmesine tıklayarak kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle elektronik ortamda akdedilmiştir. Sözleşme' de BİR BİLENE SOR ve KULLANICI birlikte TARAFLAR olarak ifade edilmektedir.

 

İşbu Sözleşme, bilabedel ve/veya lisans bedelini ödemek karşılığında seçmiş olduğunuz İÇERİK(LER) VE/VEYA ÜRÜN(LER)in İnternet üzerinden www.BirBileneSor.com.tr web sitesi Ve BirBileneSor mobil uygulamaları aracılığıyla erişmek suretiyle kullanma hakkına dair TARAFLAR’IN hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Bir tüzel kişi adına yetkili sıfatıyla bu Sözleşme’nin kabul edilmesi, KULLANICI’ nın bu konuda yetkili olduğunu tekeffül ettiği şeklinde yorumlanır. Yetkisiz olarak bu Sözleşme’nin kabul edilmesi ve ancak adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum veya okulun İÇERİK VE/VEYA ÜRÜNLERİ fiilen kullanmaya başlaması ve/veya erişmesi durumunda Sözleşme adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum veya okul adına kurulmuş olur ve Sözleşme tüm hükümleri ile birlikte yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi ve tüzel kişi/kurum/okul nezdinde müteselsilen hüküm ve sonuçlarını doğurur.

 

 

3. İÇERİK(LER) VE ÜRÜN(LER) İN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

2.1 Fikri Mülkiyet Hakları’nın Sahibi: www.BirBileneSor.com.tr ve bölümlerinin ve www.BirBileneSor.com.tr /satinal ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki bir kısım fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi BİR BİLENE SOR, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya BİR BİLENE SOR ‘un içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. www.BirBileneSor.com.tr üzerinde kapsamında erişime sunulan hizmetlerin, bilgilerin, telif haklarına tabi çalışmaların, ticari markaların, tasarımın her türlü içerik dahil tüm tasarrufa konu olabilecek ayni ve şahsi hakların, ticari bilgi ve sırlara yönelik tüm hakların mülkiyet hakkı saklıdır. İŞBU SÖZLEŞME HİÇBİR ŞART VE SURETTE KULLANICI’ ya içerik, program ve eserler üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını kullanma yetkisi vermez, bu hakları ihlal edecek faaliyetlerde bulunma hakkı vermez, söz konusu faaliyetler için izin verildiği şeklinde yorumlanamaz.

 

2.2 Lisans Hakkı: KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece www.BirBileneSor.com.tr üzerindeki ÜRÜN VE İÇERİKLER’ e münferit ve süreli erişim lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ ya tanınan erişim lisansı, SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde KULLANICI’ ya sadece erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntülemek suretiyle münferit faydalanma hakkı verir. KULLANICI sisteme kayıt olduğunda, ÜRÜN VE İÇERİKLER’ le ilgili o anki erişim lisansını iktisap etmiş olur. KULLANICI, erişim lisansı ve tabi olduğu üyelik paketlerini kullanımı neticesinde, internet oluşan dataları, BİR BİLENE SOR tarafından o eğitim öğretim yılı sonunda silinir.

 

2.3 Yasaklı Eylem ve İşlemler: KULLANICI, www.BirBileneSor.com.tr’yi  yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. KULLANICI, www.BirBileneSor.com.tr’deki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, www.BirBileneSor.com.tr’nin tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. www.BirBileneSor.com.tr’nin kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

 

KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan münferit erişim hakkını, BİR BİLENE SOR’ un yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. KULLANICI, erişim lisansı hakkına sahip olduğu ürün ve içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez. Şahsi erişim lisansı elde edilen Ürün ve İçeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır, dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaatte konu edilemez; birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanılması sağlanamaz.

 

KULLANICI, www.BirBileneSor.com.tr sitesine veya link verdiği içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, üçüncü kişilerin BİR BİLENE SOR hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde müdahalelerde bulunamaz. KULLANICI’ nın yasaklı eylemler yoluyla elde ettiği sistem, içerik, ortam veya platforma ait her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu; hiçbir şart ve surette işbu gizli bilgiyi kullanamaz; üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa edemez veya açıklayamaz.

 

KULLANICI, www.BirBileneSor.com.tr kapsamında süreli erişim lisansı elde ettiği ürün, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerine ilişkin herhangi bir müdahalede bulunamaz.

 

KULLANICI’ nın, www.BirBileneSor.com.tr’yi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanması veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermesi, bu yöndeki bir fiile katılması veya teşvik etmesi, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’ yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmesi veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa yardım veya üçüncü şahsı teşvik etmesi halinde BİR BİLENE SOR SÖZLEŞME’ yi feshederek tüm zararlarını talep edebilecektir. KULLANICI ayrıca işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı BİR BİLENE SOR’ dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır. KULLANICI, www.BirBileneSor.com.tr’yi tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI' ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, BİR BİLENE SOR' un bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, BİR BİLENE SOR ’un üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI' ya rücu edebileceğini ve BİR BİLENE SOR un talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. KULLANICI, www.BirBileneSor.com.tr’yi kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’ yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, BİR BİLENE SOR' un ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

4. BİR BİLENE SOR’uN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

BİR BİLENE SOR, www.BirBileneSor.com.tr kapsamında üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara, ürünlere veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link' ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle BİR BİLENE SOR tarafından sağlanmış olup; link verilmesi web sitesini veya siteyi işleten kurum veya kişinin edimini taahhüt eden ve/veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde garanti ve tekeffül iradesi taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link' ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link' ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında BİR BİLENE SOR’ un herhangi bir sorumluluğu yoktur. KULLANICI, BİR BİLENE SOR’ un ve/veya BİR BİLENE SOR’ un grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, her türlü reklam, tanıtım, pazarlama ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin, Email, SMS, IVR, telefon ve her türlü iletişim aracı ile yapılacak reklam ve bilgilendirmelerin kendisine ulaşmasını kabul beyan ve bunlara muvafakat etmektedir. KULLANICI, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin bu sözleşmede yazılı iletişim kanallarından biri ile BİR BİLENE SOR’ a ulaşmasından itibaren 3 iş günü içerisinde BİR BİLENE SOR tarafından gönderilen ticari elektronik iletilerin gönderilmesi durdurulur. BİR BİLENE SOR, KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

 

5. SORUMSUZLUK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI:

BİR BİLENE SOR, BİR EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜ OLAN Sözleşme konusu www.BirBileneSor.com.tr kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerin pekiştirilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş yardımcı kaynaklar içermekte olup “olduğu gibi satış” esasları dahilinde herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. BİR BİLENE SOR üçüncü taraflara ait içerik ve ürünler içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. www.BirBileneSor.com.tr’nin KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden BİR BİLENE SOR sorumlu değildir. BİR BİLENE SOR, www.BirBileneSor.com.tr’de yer alan içeriklerin ve ürünlerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları zararlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir. BİR BİLENE SOR, www.BirBileneSor.com.tr’nin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’ lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. www.BirBileneSor.com.tr’nin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’ nın sorumluluğunda olup, BİR BİLENE SOR, www.BirBileneSor.com.tr’nin kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. BİR BİLENE SOR KULLANICI’ nın lisans hakkına konu ürün ve içeriğe yönelik herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlali iddiasının öne sürülmesi durumunda ile sunulan her türlü içerik ve ürünü kaldırma yetkisine sahiptir. Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan BİR BİLENE SOR sorumlu değildir. ÜRÜN ve İÇERİKLER KULLANICI' nın özel amaçlarına yönelik özel üretim olmayıp, KULLANICI’ nın tercihine sunulmuştur. www.BirBileneSor.com.tr’nin kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan BİR BİLENE SOR sorumlu değildir. 

 

www.BirBileneSor.com.tr internet sitesinde KULLANICILAR tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin BİR BİLENE SOR ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. BİR BİLENE SOR’un KULLANICI’ nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Her durumda, www.BirBileneSor.com.tr nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, BİR BİLENE SOR’ un bu SÖZLEŞME' nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu www.BirBileneSor.com.tr için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

 

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

 

BİR BİLENE SOR, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME' yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME' nin değişen hükümleri, www.BirBileneSor.com.tr web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’ deki değişiklikleri, değişiklikler BİR BİLENE SOR’ un web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’ yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI' nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

7. MÜCBİR SEBEPLER:

 

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, BİR BİLENE SOR’ un işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi halinde sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar BİR BİLENE SOR için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BİR BİLENE SOR’ dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mahkemelerce sonradan kaldırılmasına karar verilen web sitesine erişimin engellenmesi kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, BİR BİLENE SOR’ un kusuruyla neden olmadığı, kontrolü haricinde gelişen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

8. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI:

 

www.BirBileneSor.com.tr 'ye kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’ nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla www.BirBileneSor.com.tr’ye KULLANICI adına erişimden BİR BİLENE SOR sorumlu değildir. KULLANICI' ların, www.BirBileneSor.com.tr’ye erişim araçlarının (Kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI' nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak BİR BİLENE SOR’ un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI BİR BİLENE SOR’ dan zarar, tazminat her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. BİR BİLENE SOR’un kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin BİR BİLENE SOR Gizlilik Politikası www.BirBileneSor.com.tr güvenlik adresindedir.

 

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

 

www.BirBileneSor.com.tr ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, BİR BİLENE SOR  Müşteri Hizmetleri'ne başvurabilirsiniz.

 

İletişim Bilgileri:

BİR BİLENE SOR Teknoloji A.Ş. 

[email protected] 

 

10. DİĞER HÜKÜMLER

 

KULLANICI bu SÖZLEŞME' yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez.

 

KULLANICI, BİR BİLENE SOR’ un sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, BİR BİLENE SOR' un bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’ nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder.

 

İş bu Sözleşme uyarınca BİR BİLENE SOR, KULLANICILARIN kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, KULLANICI işbu SÖZLEŞME’ nin onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

BİR BİLENE SOR, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’ de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

 

Bu SÖZLEŞME' nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME' nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME 'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, BİR BİLENE SOR bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR' ın işbu SÖZLEŞME' de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME' den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME' nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

 

KULLANICI' nın, bu SÖZLEŞME' nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, BİR BİLENE SOR tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. 

 

11. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ:

 

11.1 Süre: İşbu Sözleşme, Sizin aşağıdaki “Kabul Ediyorum” butonuna bastığınız ya da ÜRÜN VE İÇERİKLERE erişmeye başladığınız tarihte yürürlüğe girecek, Bölüm 11’ a uygun olarak sona ermesine kadar geçerli olacaktır.

 

11.2 Fesih: BİR BİLENE SOR, burada veya Kullanım Şartlarında belirtilen şart ve koşullara uymamanız halinde Sözleşmeyi feshedebilir. Bir önceki cümleye halel getirmeksizin, BİR BİLENE SOR işbu Sözleşmeyi derhal feshetme ve/veya ÜRÜN VE İÇERİKLERE erişimin tamamının veya bir bölümünün kullanımını her zaman, her sebeple, bir sebep göstermek zorunda olmaksızın durdurma hakkını saklı tutar. KULLANICI, www.BirBileneSor.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz ve bu içerikte yorumlar yapamaz. KULLANICI bu içerikte yorumlar yaptığı takdirde BİR BİLENE SOR hiçbir fesih ihbarına gerek kalmaksızın SÖZLEŞME’ yi tek taraflı olarak feshedebilir. KULLANICI işbu Sözleşmeyi İnternet Sitesindeki hesabınızı sona erdirme hakkında belirtilen talimatlara uyarak feshedebilir. Her türlü bireysel kullanıcı statüleri, veri veya başarılar kapalı-beta test dönemi sırasında ya da bundan sonra toplandığı ve depolandığı andan itibaren geçici kabul edilecek ve bundan sonra BİR BİLENE SOR’ un bu KULLANICI’ nın istatistikleri, verileri depolama veya kurtarma sorumluluğu olmayacaktır.

 

11.3 Feshin Etkisi: İşbu Sözleşmenin feshiyle birlikte işbu Sözleşme ile KULLANICI’ ya verilen tüm hak ve lisanslar derhal sona erecektir. İşbu Sözleşmenin feshinden itibaren, KULLANICI, masrafları Sizin tarafınızdan karşılanmak üzere, KULLANICI hakimiyetinde veya kontrolünde bulunan tüm Döküman ve Gizli Bilgileri (ve bunların kopyalarını ve özetlerini) BİR BİLENE SOR’ a iade edecektir (veya BİR BİLENE SOR’ un seçimine bağlı olarak KULLANICI yok edecektir). İşbu Sözleşmenin feshi, Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlali halinde tazmin etme hakkından feragat anlamına gelmez ve işbu Sözleşme’ den doğan yükümlülüğünüzün ihlalinden doğacak sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. BİR BİLENE SOR, işbu Sözleşmeyi şartlarına uygun olarak feshetmesi sonucu KULLANICI’ nın uğrayacağı herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. BİR BİLENE SOR’ un işbu Sözleşmeyi feshi, hukuki veya hakkaniyet çerçevesindeki diğer hak ve giderimlere halel getirmeyecektir ve KULLANICI’ yı fesih tarihinden önceki ihlallerinden doğan sorumluluktan kurtarmayacaktır. SÖZLEŞME’ nin diğer hükümleri, işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir. 

 

12. CEZA-İ ŞART

 

Üyelik sözleşmesine tabi KULLANICILAR, www.BirBileneSor.com.tr adresinden eriştikleri ve/veya erişim lisansını satın aldıkları ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER) i herhangi bir okul/dershane/derslik/etüd merkezi/özel ders bürosu vb. gibi eğitim öğretim hizmetinin verildiği bir mecrada üçüncü kişilerle kurumsal üyelikleri olmaksızın topluca paylaştıkları takdirde, bu paylaşımı yaptığı tespit edilen KULLANICI, BİR BİLENE SOR’ un uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

 

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’ nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, arasında işbu SÖZLEŞME’ nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların vukuunda İSTANBUL Merkez Mahkemeleri ve İSTANBUL İcra Daireleri yetkili olduğunu kabul ederler.